Prostat Büyümesi

Prostat Büyümesi belirtileri, tanısı, tedavisi, ameliyatı, işlem süreci, tedavi fiyatları, operasyon öncesi ve sonrası ile iyileşme süreci konularında daha fazla bilgi için:

İyi Huylu Prostat Büyümesi: Prostat erkeklerde mesanenin altında yer yer alan ufak bir salgı bezidir. Kestane büyüklüğünde bir organ olup üretra denilen alt idrar yolunu sarmaktadır. Her ne kadar prostat erkeklerin yaşamı boyunca bulunsa da genellikle orta yaştan sonra büyümeye başlar. Erkekler yaşlandıkça prostat büyümeye devam eder ve idrar yolunu sıkıştırabilir. Normalden büyük prostat bezine hipertrofik, bu duruma da “İyi Huylu Prostat Büyümesi” (BPH) adı verilir. Büyümüş bir prostat kanser anlamına gelmez. Yaşlanmayla birlikte prostatın büyümesi kaçınılmazdır ancak prostat büyümesine ait idrar yakınmaları her zaman mevcut olmayabilir.
 

 

BPH’nin Belirtileri

 • Zayıf idrar akımı
 • İdrar başlatmada gecikme
 • İdrarın kesik kesik yapılması
 • Mesanenin tam boşalmadığı hissi
 • Gündüz sık idrara çıkma
 • Sık idrar yolu enfeksiyonları
 • Aniden sıkışma hissi ve bazen idrar kaçırma
 • Geceleri idrara kalkma 

 

 • BPH’nin Tanısı: BPH’nin değerlendirilmesi parmakla makattan muayeneyi de içeren bir fizik muayene ile başlar. Parmakla muayene doktorun prostatın büyüklüğü ve kıvamı hakkında fakir sahibi olmasına yardımcı olur. BPH tanısında kullanılan testler basit idrar testi ve kandan bakılan PSA testidir. Yardımcı diğer testler üroflovmetri ve PVR tetkikidir. Üroflovmetri idrar akımının hızını ve yapılan idrar miktarını ölçer. PVR işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarının belirlenmesidir ve genellikle ultrason yardımı ile bakılır. Bazen idrar şikayetlerinin nedenini saptamak için basınç-akım testlerinin yapılması gerekebilir. Bu test ayaktan hastanede yapılır ve mesane ve idrar akımı hakkında daha detaylı bilgi verir. Prostatın kesin büyüklüğünün belirlenmesi ve kanser açısından şüpheli alanların tetkiki açısından prostat ultasonu da yapılabilir. 
 • BPH’nin Tedavisi: Tedavisiz izlem Belirgin yakınması olmayan ve şikayetleri belirginleşene kadar beklemek isteyen hastalar için iyi bir seçimdir. Bu karar öncesi bir ürolog tarafından muayene edilip testlerin yapılması gerekir.
 • Tıbbi tedavi: Finasterid bazen prostatın küçültmek ve idrar yakınmalarını azaltmak amacıyla kullanılan ve ağızdan alınan bir ilaçtır. İdrar yakınmalarında düzelmeyi fark edebilmek için bazen birkaç ay geçmesi gerekebilir ve tedavi kesilirse yakınmalar geri dönebilir. Finasterid’in yan etkisi olarak ereksiyon sorunu ve cinsel isteğin azalması görülebilir.
 • Alfa blokerler: Bu ilaçlar prostatın düz kaslarını gevşetirler, dolayısıyla idrar şikayetlerini azaltırlar. Düzelmenin farkedilmesi birkaç haftayı alabilir. Alfa blokerlerin potansiyel yan etkileri baş ağrısı, halsizlik ve tansiyon düşüklüğüdür. Alfa blokerler ilaç kullanıldığı sürece etkili olarak idrar şikayetlerini azaltırlar, prostat boyutunu küçültemezler.
 • Bitkisel ilaçlar: Hafif şikayetleri olan hastalarda hafif bir düzelme sağlayabilirler. En sık kullanılanlar Saw Palmetto ve Seronea repens’tir.
 • Cerrahi TURP: Transüretral prostat rezeksiyonu yani kapalı ameliyat BPH’de sıklıkla uygulanan bir cerrahidir. TURP ameliyatında kullanılan enstrüman idrar yoluna sokularak prostatın idrar yolunu tıkadığı yere kadar ilerletilir. Büyümüş dokular elektrikle kesilerek çıkartılır. Vücut dışında herhangi bir kesi olmaz ve genellikle hastanede kalma süresi birkaç gündür. Uzun yıllardır kullanılan TURP ameliyatı sonrasında hastaların çoğunda yıllardır süren şikayetlerin hızla ortadan kalktığı görülür.
 • Lazer cerrahisi: BPH’de laser cerrahisi TURP ameliyatına benzemektedir. Prostata yine idrar yolundan ulaşılır bu nedenle vücut dışında kesi olmaz. Lazer kullanmanın avantajları arasında kanamanın olmaması, daha az hastanede kalış ve sonda süresi sayılabilir. Son yıllarda BPH’ın cerrahi tedavisinde en modern yöntem ise Holmiyum laser prostatektomi (HOLEP)’tir. Bu yöntemle her boyuttaki prostat kapalı olarak opere edilebilmektedir. 
 • Açık prostatektomi: Çok büyük (90-100g üzerindeki) prostatı olan BPH hastalarının tedavisinde geçerlidir. Bu tip cerrahide karnın altından bir kesi yapılır ve büyümüş prostat çıkartılır. Dezavantajı kanama riski, uzun hastanede kalış ve sonda süresidir. BPH’nin komplikasyonları Eğer tedavi edilmez ve izlenmezse BPH ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Büyümüş bir prostatın mevcudiyeti mesanenin boşalmasını engeller. Bu da mesaneden idrarın akışı esnasında bir direnç oluşmasına neden olarak mesanede yüksek bir basınç oluşmasına sebep olur. Mesane içindeki artmış basınç idrarın idrar yolları ve böbreklere geri kaçmasına yol açar ki bu da böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Mesane içinde normalden yüksek basınç mesaneyi gererek düz kastan oluşan duvarlarının zayıflamasına da neden olabilir. Son olarak, mesane kasındaki zayıflık idrar sonrası bile mesanede artık idrar kalmasına yol açar. Mesane içinde artık idrarın varlığı da böbreklere kadar ulaşabilen sık idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

Tedavi Özeti

Sık Sorulan Sorular

ethicaTV'yle Tanışın

Sağlıklı güzellikle ilgili merak ettiğiniz her konuyu danışabilirsiniz.

Formu Doldurun Sizi Hemen Arayalım