Uzm. Dr. Nevin Cambaz Kurt

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

KİŞİSEL BİLGİLER
 
Ad- Soyad: Nevin Cambaz Kurt
Doğum Yeri: E.Cuma- 29.07.1975
Uzmanlık Alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Eğitim Bilgileri
  • Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • İhtisas Eğitimi: Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Mesleki Tecrübe ve Deneyim
  • Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2010
  • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010-2016
  • Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Geçici Görevlendirme)
  • Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)
  • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)

1- İndirekt Hiperbilirubinemili Olguların Değerlendirilmesi

Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 2 , sayı 2, 2006

2- Çocukluk Çağında Astım Olgularında İnhalen Alerjen duyarlılığının Araştırılması

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 4 , sayı 3, 2006

3- Hiponatremik Dehidratasyonla Gelen Doğumsal İzole Hipoaldesteronizm Vakası

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cİlt 4, sayı 3, 2006

4- Neonatal Sepsis Tanısında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi

Değerlendirilmesi

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 3, sayı 2, 2005

5- Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hematürili Vakaların Değerlendirilmesi

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 3 , sayı 2, 2005

6- Çocukluk Çağında Ürine Sistem Enfeksiyonları

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 3 , sayı 3, 2005

7- Nadir Görülen Bİr Spondilodiskit Vakası

Çocuk Dergisi, 4(3) , 2004

8- Yenidoğan Döneminde Sarılıkla Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Vakası

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 2, 2004

9- Nesidioblastozisli Bir Yenidoğan Vakası

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 3, 2004

10- Gitelman Sendromu

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 2, 2004

11- Kliniğimizde İzlenen Diabetik Ve Gestasyonel Diabetes Mellituslu Anne Bebeklerinin Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri

Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 2, 2004

12- Konjenital Anomalili Bir Diabetik Anne Bebeği Olgusu

Okmeydanı Tıp Dergisi 2003

13- Akut Tonsillofarenjit Tanısı Alan Hastalarda Grup A Beta Hemolitik Strretokok Sıklığının

Değerlendirilmesi

Güncel Pediatri, 7 , 2009

14- Sağlıklı Term Yenidoğanlarda Ortaya Çıkan Belirgin Hiperbilirubineminin Tahmininde 6.,12. ve 24. Saat Bilirubin Değerlerinin Önemi

J Kartal TR 2013;24(1):32-36

15-Maksiller sinus mokuseli

Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Training  Hospital 2004

 

 

1- Breast feding attitude of mothers in the first half hour of life.

ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics Congress, 14-17 June 2008, İstanbul

2- The effect of mothers’ socioeconomic status to birth weight

ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics congress, 14-17 June 2008, İstanbul

3- Excessive vitamin D intake

ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics Congress, 14-17 June 2008, İstanbul

4- A plasmodium vivax case accompanied by Parvovirus B 19 and Herpes Simplex type 1

European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, 13- 17 May 2008, Graz- Austria

5- A Kawasaki Disease Case Complicated By Aseptical Menengitis

European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, 13- 17 May 2008, Graz- Austria

6- Henoch Schonlein Purpura with Varicella Infection

European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, 13- 17 May 2008, Graz- Austria

7- Valuable symptoms of group A beta Hemolytic Streptoccal pharyngitis in differential diagnosis

European Archives of Oto Rhino Laryngology Head and Neck Surgery, 30 June- 4 July 2007, Vienna- Austria

 

1- İnfantil Başlangıçlı bir Juvenil İdyopatik Artrit Olgusu

43.Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum

2 - Sigara İçen Anne Bebeklerindeki Kordon Kanı Serum Eritropoetin Düzeyi

43.Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum

3- Acil Polikliniğimize Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

43.Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum

4- Spina Bifidalı Hastalarda Lateks Duyarlılığının Sıklığı

43.Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum

5- Cord Blood Erythropoietin Levels in Fetuses of smokers

Vll.Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7- 11 Kasım 2007, Girne- KKTC

6- Fasiyal Paralizi gözlenen İki Yenidoğan Olgusu

50.Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri, 8- 12 Kasım 2006, Antalya

7- Surrenal Hematoma Bağlı Hiperbilirubinemi

50.Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri, 8- 12 Kasım 2006, Antalya

8- Tekrarlayan Kusma Nedeni Olarak Metilmalonikasidemi ve Subdural Efüzyon birlikteliği

Tespit Edilen bir Olgu Sunumu

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

9- Yenidoğan Bebeklerde Hipernatremi

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

10- Polistemili Yenidoğanların Uzun Süreli İzlemi

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

11- Yenidoğan Sarılığında Kilo Kaybının Yeri

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

12- Surrenal Hematoma Bağlı Olarak Gelişen Hiperbilirubinemi Vakası

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

13- İbuprofen Kullanımına Bağlı Gelişen Nötropeni Olgusu

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

14- Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Semptomlarıyla Başvuran Hastalarda Streptokok Enfeksiyon Sıklığının Araştırılması

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

15- Parvovirus B 19 ve Herpes Simplexin Eşlik Ettiği bir Plasmodium Vivax Olgusu

42.Türk Pediatri Kongresi, 15- 20 Mayıs 2006, Antalya

16- İndirekt Hiperbilirubinemili Olguların Değerlendirilmesi

Anne Bebek Sağlığı Vakfı, 9- 10 Mayıs 2005, İstanbul

17- Çocukluk Çağında Brucelloz

4.Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11- 13 Mayıs 2005, İstanbul

18-Can We Descrease The Use Of Antibiotics in Upper Respiratory Tract İnfections by Rapid Diagnostic Tests?

29th.UMEMPS Congress, 14- 17 Eylul 2005, İstanbul

19- 4 ay 4 yaş Arası Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu İle İdrar Yolu Enfeksiyonu Birlikteliği

49.Milli Pediatri Kongresi, 14- 17 Eylül 2005, İstanbul

20- Çocukluk Çağında Brucelloz

40.Türk Pediatri Kongresi, 21- 25 Haziran 2004, İstanbul

21-Çocukluk Çağı Astımında Alerjen Duyarlılığının Deri Prick ve Spesifik IgE Testleri ile Araştırılması

40.Türk Pediatri Kongresi, 21- 25 Haziran 2004, İstanbul

22-Sistemik Juvenil Romatoid Artrit ile Birlikte olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Olgu

40.Türk Pediatri Kongresi, 21- 25 Haziran 2004, İstanbul

23- Gitelman Sendromu Vakası

39.Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya

24- Konjenital İzole Hipoaldosteronizm Vakası

40.Türk Pediatri Kongresi, 21- 25 Haziran 2005, İstanbul

25- Spondilodiskitis Vakası

47. Milli Pediatri Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Kongresi, 2003 İstanbul

26 -Hipertansif Ensefalopati ile Gelen Abdominal Aort Darlığı –Takayasu Arteriti

47. Milli Pediatri Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Kongresi, 2003 İstanbul

27-Yenidoğan Döneminde Sarılıkla Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Vakası

10.Çocuk Sağlığı Günleri, 20- 22 Mart 2002, İstanbul

28- Konjenital Anomalileri Olan Oral Antidiyabetik Kullanan bir Diyabetik Anne Bebeği Olgusu

10.Çocuk Sağlığı Günleri, 20- 22 Mart 2002, İstanbul

29- Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hematüri Vakalarının Değerlendirilmesi

45.Milli Pediatri Kongresi, 30-Eylül- 5 Ekim 2001, Erzurum

30- B12 vitamin eksikliği saptanan Dört Olgu Sunumu

45.Milli Pediatri Kongresi, 30-Eylül- 5 Ekim 2001, Erzurum

31- Osteomiyelit ile Seyreden Metastatik Tüberküloz Absesi

2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 26-29 Ekim 2001, Adana

32- Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Rezistansı

2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 26-29 Ekim 2001, Adana

33- Diabetik Anne Çocukları ve Özellikleri

22.Pediatri Günleri, 18- 21 Nisan 2000, İstanbul

 

 

 

 

 

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, 26-27 Ocak 2007

Bebek dostu Hastaneler Program Eğitimi, 7-8 Haziran 2004

Pediatrik Mekanik Ventilasyon Kursu, 17 Haziran 2003

Neonatal Resusitasyon Programı, 1-3 Ekim 2003

Pediatrik Aciller Sempozyumu, 14-15 Haziran 2001

Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Sempozyumu, 27 Aralık 2002

Sağlam Çocuk İzlemi, 5 Aralık 2003

Hastalıkta ve Sağlıkta Beslenme Sempozyumu, 4-5 Kasım 2004

Ulusal Pediatri Kongrelerinde 31 ve Uluslararası Pediatri Kongrelerinde 9 olmak üzere 40 Bilimsel Çalışma Bildirisi

Ulusal ve Uluslararası Tıp Dergilerinde yayınlanmış 12 bilimsel makale

1- Indian J Dermatol. 2008;53(3):149-53. doi: 10.4103/0019-5154.43208.

Concomitant cutaneous metastatic tuberculous abscesses and multifocal skeletal tuberculosis.

2- Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Jul-Aug;39(4):222-7. doi: 10.1016/j.aller.2010.07.008. Epub 2011 Jan 3.

Vaccination coverage and risk factors for incomplete vaccination in children with recurrent wheeze.

3- Acta Paediatr. 2009 Oct;98(10):1589-92. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01384.x. Epub 2009 Jun 23.

The effect of rapid diagnostic testing for influenza on the reduction of antibiotic use in paediatric emergency department.

 

 

 

 

Online Randevu Alın   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım