Doç. Dr. Tolga Akman

Doç. Dr. Tolga Akman

Üroloji

  • Üroloji

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
Ad- Soyad: Tolga Akman
Doğum Yeri:
Uzmanlık Alanı: Üroloji
 

  • Eğitim Bilgileri
  • İhtisas Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında uzmanlık
  • Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Yabancı Dil: İngilizce
  • Mesleki Tecrübe ve Deneyim
  • Şubat 2009- Temmuz 2011 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Temmuz 2011- Şubat 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent
  • 21 Şubat 2014 tarihinde Doçent doktor ünvanını kazanmıştır.

Üroonkoloji
Laparoskopi
Üriner sistem taş hastalığı cerrahisi (Perkütan nefrolitotomi, fleksible URS vb) ve androloji
Radikal sistektomi
Radikal prostatektomi
Laparoskopik radikal nefrektomi
Laparoskopik /açık parsiyel nefrektomi
PCNL ve RIRS ameliyatları

 

İstanbul Tabip Odası
Türk Üroloji Derneği
Türk Androloji Derneği
European Association of Urology
European Society for Sexual Medicine
 

 

Kavernozal sinir hasarı oluşturulan sıçanlarda TGF- beta, iNOS, eNOS aktivitelerinin değerlendirilmesi: kavernozal sinir hasarının Peyronie hastalığının oluşumuna etkisi ve pentoksifilin tedavisinin etkinliği (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu)

Online Randevu Alın

Uzman doktorlarıdan online randevu hizmeti almak için formu doldurun, sizi arayalım   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım