Miyofasyal Ağrı Sendromu (Kulunç Hastalığı)

Miyofasyal ağrı sendromu (MAS), miyofasyal tetik noktaların (TN) neden olduğu duyusal, motor ve otonomik semptomlarla seyreder. Miyofasyal TN, kas dokusu içerinde hassas, el ile hissedilebilen nodül şeklinde aşırı duyarlı noktaya verilen isimdir.

Miyofasyal ağrı sendromu (MAS), miyofasyal tetik noktaların (TN) neden olduğu duyusal, motor ve otonomik semptomlarla seyreder. Miyofasyal TN, kas dokusu içerinde hassas, el ile hissedilebilen nodül şeklinde aşırı duyarlı noktaya verilen isimdir.

 

Tetik nokta tanımlaması sadece basınç uygulanan bölgede değil aynı zamanda uzak bölgelere yayılan ağrıya da neden olmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Hareketsiz veya sürekli aynı duruş pozisyonunda çalışan kişilerde sık görülür. Tüm çizgili kaslarda görülebilmektedir. Sıklıkla ise baş, boyun, sırt ve bel bölgelerindedir. Çoğu zaman hastalar tarafından boyun veya bel fıtığı sanılmaktadır. Kronik ağrılı kişilerin %95’inde MAS’a rastlanmaktadır. Miyofasyal ağrı sendromuna neden olan sebepler sıklıkla hareketsizlik, yanlış duruş, anksiyete, kas güçsüzlüğü, soğuk hava, endokrin bozukluklardır.

 

Fibromyalji Sendromu

Fibromiyalji Sendromu (FMS) daha çok kadınlarda görülen kronik, yaygın kas ağrıları ve dokunmaya karşı azalmış eşik değer ile karakterize bir klinik sendromdur. Yaygın ağrının yanı sıra yorgunluk, uyku bozukluğu, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve somatik semptomlar da görülebilmektedir.

Sıklıkla Fibromiyalji ile birlikte görülebilen hastalıklar

  • Kronik yorgunluk sendromu
  • İrritabl barsak sendromu
  • Depresyon
  • Anksiyete hastalıkları
  • Migren
  • Temporomandibuler eklem hastalıkları
  • Huzursuz bacak sendromu
  • İnterstisyel sistit
  • Primer dismenore

Polimiyaljia Romatika

Bir aydan uzun süren boyun, omuzlar ve pelvik kuşaktaki ağrı ve tutuklukla karakterizedir. Kaslarda zayıflık ve küçülme yoktur. Hastalar 50 yaşın üzerindedir. Kadınlarda daha sık görülür.

 

Boyun, sırt, omuzlar, kol ve uyluklardaki şiddetli ağrı yakınması ani olarak başlar. Gece ağrısı yaygındır. Yorgunluk, ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, depresyon gibi nonspesifik semptomlar da olabilir. Kanda iltihap değeri (Sedimentasyon) hızı hemen daima yüksektir. Kas enzim seviyeleri, EMG ve kas biyopsisi normaldir. Polimiyaljia romatikanın kortikosteroidlere cevabı dramatiktir. NSAİİ ile de fayda elde edilebilir. Düşük doz kortikosteroid tedaviye birkaç yıl devam edilir. İlacın erken kesilmesi nükslere yol açabilir.

Tedavi Özeti

Sık Sorulan Sorular

ethicaTV'yle Tanışın

Sağlıklı güzellikle ilgili merak ettiğiniz her konuyu danışabilirsiniz.

Formu Doldurun Sizi Hemen Arayalım