Vizyon

Hastanemiz; sağlık sektöründe güvenilir bir marka ve örnek bir model olarak uluslararası hizmet standartlarına ulaşmış akredite bir sağlık kuruluşu olma yolunda ilerlerken; İnsan Kaynakları olarak vizyonumuz; etik değerlere sahip çıkan, yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı yaratmak, ayrıca; çalışanlarımıza bizimle birlikte bu yolda yürümekten ve bizimle olmaktan gurur duymasını sağlayacak hizmet kalitesini sunmaktır. Misyon Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik, üretkenlik ve sürekli eğitim politikasını destekleyerek hem Ethica Sağlık Grubu’nda çalışmaya aday kişiler, hem de mevcut çalışanlarımız için Ethica yı en çok tercih edilen sağlık kuruluşu yapmaya katkıda bulunmak.

Hedefler

  • Çalışanlarımızın, ortak bakış açısı ve kurum kültürü kazanmalarını sağlamak,
  • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde, çalışanlarımızın mutluluğunu ön planda tutmak,
  • Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli insan (işe uygun insan) seçmek,
  • Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak,
  • Çalışanlarımızı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.
İşe alım süreci: Ethica başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uyguluyor. Ethica iş başvurularını internet veya gazete ilanları kanalıyla kabul edip, yine aynı kanallarla tek tek cevaplar. Açık pozisyon olduğu durumlarda, uygun adaylar İnsan Kaynaklarına davet edilir. İlk mülakat insan kaynakları tarafından yapılır.
İK mülakatından sonra yine İK tarafından adaya hastanemizin genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verilir. Görüşme olumlu sonuçlanırsa ilgili birimin yöneticisiyle ikinci görüşme yapılır. Aday üst yönetim tarafından onaylandığı taktirde kendisine iş teklif edilir. Adayın teklif kabulünden sonra işe giriş işlemlerine başlanır.
Gelişme Programları / Eğitim Çalışan için oluşturulan eğitim planı, kişinin iş profilinin gerektirdiği hedeflere ulaşılabilmesi ve gelecekteki kariyer gelişimini sağlamak amacıyla yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve davranışların) geliştirilmesini hedefler. Her çalışanımızın gelişim planında eğitim önemli bir yer tutar. Pozisyonun ve kişinin ihtiyaçlarına göre alınması gereken eğitimler belirlenerek insan kaynaklarına bildirilir.
Tüm ihtiyaçlar belirlendikten sonra İnsan Kaynakları tarafından yapılan eğitim planlaması çerçevesinde eğitimler gerçekleştirilir. Eğitimler niteliğine göre hastanemiz içinde veya hastane dışı kaynaklardan alınabilir.


Gelişme ve Eğitim Programlarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz:

1- Oryantasyon Eğitimi: Oryantasyon eğitimi; hastanemize yeni katılan her çalışanımızın ilk günden itibaren ekibimizin bir parçası olduğunu hissetmesi için çok önemli bir araçtır.

2- İş başında eğitim: İş başında eğitim profesyonel gelişme çerçevesinde kullanılan önemli bir araçtır. İş başında eğitimin içeriği, o konuda uzman veya bir başka kişinin rehberliğinde çalışanın belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesidir.

3- Yönetsel ve profesyonel gelişme programları: Çalışanın iş profilinin gerektirdiği ya da kariyer gelişimine paralel olarak ileride gereksinim duyulacak yetkinlik düzeylerine ulaşmalarını sağlamak; belli işlevlerde çalışanlara teknik uzmanlık kazandırılmak / geliştirmek üzere düzenlenir.

   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım