Endoskopi (Gastroskopi)

Gastroskopi üst sindirim sistemi organlarının (özofagus-mide ve on iki parmak bağırsağının) iç kısımlarının gastroskop denilen özel aletle incelenmesidir. Gastroskop; uç kısmında ışığı ve görüntü kaydeden kamerası olan ve içerisinde çalışma kanalı bulunan bir sistemdir. Bu çalışma kanalı sayesinde bu bölge hastalıklarından parça alınması, kanamaların durdurulması ve endoskopik cerrahi işlemler(mideye beslenme tüpü konulması, kanser öncüsü poliplerin çıkartılması , erken kanserlerin tedavisi, darlıkların genişletilmesi, stent denilen metal borular vasıtasıyla darlıkların açılması ve zayıflama balonlarının yerleştirilmesi gibi) yapılmaktadır.

Endoskopi Hangi Hastalıkların Tedavisinde ve Tanısında Kullanılır?

Tanı Amacıyla:

 • Karın üst kısım ağrıları, bu bölgede yanma ve ekşimeler
 • Yenilen gıda ve mide içeriğinin uykuda ağıza gelmesi
 • Yutma güçlüklerinin araştırılması
 • Tekrarlayan ses kısıklıklarının araştırılması
 • Mide ameliyatları sonrasında takip amacıyla
 • Üst sindirim sistemi kanserleri
 • Ailede kanser öyküsü varsa bu organların taranması
 • Kansızlık nedeninin araştırılması
 • Ağızdan kan gelmesi durumunda kanama nedeninin araştırılması
 • On iki parmak bağırsağı ve mide ülserleri
 • Mide fıtığı
 • Mide mukozası iltihapları
 • Mide bakterisinin tanısı

Tedavi Amacıyla:

 • Erken mide kanserlerinin tedavisi
 • Kanser öncüsü poliplerin çıkartılması
 • Mideye beslenme borusu takılması
 • Yemek borusu ve mideye kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması
 • Yemek borusu, mide çıkışı darlıklarının dilatasyonu ve stentlerle(genişleyebilen metal stent)yol açması
 • Ülser kanamalarının durdurulması
 • Mideye zayıflama balonu yerleştirme


Gastroskopi Yaptırması Gereken Hastalar Hangi Hazırlıkları Yapmalıdır?

Endoskopi işlemi öncesi 6-8 saatlik açlık süresi yeterlidir. Hastanın yakınmaları hakkında mutlaka endoskopistin işlem öncesi bilgisi olmalıdır. Özellikle ciddi endoskopik girişim düşünülecek olan hastaların kan sulandırıcı ilaçlar konusunda hekime bilgi verilmelidir. Mide çıkışı kapalı olan hastalarda ve ciddi kanmalar da ise işlem öncesi mide yıkanarak gastroskopi yapılır.
 

Endoskopi İşlemi Nasıl Yapılır?

İşlemin nasıl yapılacağı, risk ve komplikasyonlarının ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılır. Hasta ve yakınlarının onayı alınır. İşlem öncesi damar yolu açık olan hasta işlemin rahat yapılabilmesi ve kusma ve sekresyonlarının hava yoluna kaçmaması sedasyon denilen hastayı işlem esnasında uyutan ve işlem sonrasında ise işlemi hatırlamamasını sağlayan ilaçlar damar yoluyla verilerek yapılır. Hastanın parmak ucundan sürekli olarak kan oksijen düzeyi ölçülür, gerekirse oksijen desteği sağlanır. Hastanın takma dişleri varsa çıkartılır. Ağıza yerleştirilen ağızlığın içerisinden endoskop ilerletilerek işleme başlanır. İşlem sonrası ise gerekirse hastanın uyanması sağlayan ilaçlar verilir. 15-20 dakika dinlenen hasta ve yakınlarına işlem sonucu açıklanır.


Gastroskopi ile tek başına kesin tanı konulabilir mi?

Gastroskopi işlemi ile sindirim sitemi organlarının mukozal yüzeylerinin (sindirim sisteminin en iç yüzeyi) gözle görülebilen hastalıkları tanınabilir. Alınan parça ve poliplerin histopatolojik incelemesi ise tanıda kullanılan en önemli aşamalardan birisidir. Bu hastalıkların sindirim sistemi katlarını ne kadar tuttuğu ve sindirim sistemi dışına nasıl yayıldığını araştırmak için daha ileri tetkikler yapılır.


Kimler Endoskopi Yaptıramaz?

Gastroskopi bu işlemi tamamen reddeden hastalara yapılmaz. Hastanın şuurunun kapalı olup solunum cihazına bağlı olması bu işlemin yapılmasını etkilemez. Biz uzun süre beslenemeyecek bu durumdaki hastalara uzun süreli beslenmeleri için endoskopla beslenme tüpü takabilmekteyiz. Endoskopi işleminin yapılabilmesi için sindirim sistemi yolunun açık olması gerekir. Sindirim sistemi yolu tıkalı hastalar da daralmış ve kapalı bağırsak kısımları endeskopla genişletilerek veya stent denilen borularla dar kısımlar açılarak işlem gerçekleştirilebilmektedir.


Gastroskopi yaptıran hastalarda ne gibi komplikasyonlar (istenmeyen yan etki) oluşabilir?

Endoskopi yapılan hastalara işlem öncesi ve işlem esnasında bazı ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlara alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu nedenle alerji riski olan hastaların bu durumu belirtmeleri gerekmektedir. Hastanemiz endoskopi ünitesinde bu gibi durumları önlemek için gerekli tedbirler alındığı gibi gerekirse endoskopi işlemi anestezi ekibi eşliğinde de yapılabilmektedir. Gastroskopi sonrası bazen kısa süreli yutma güçlüğü ve karında şişlik meydana gelebilirse de bu komplikasyonlar çok seyrek ve geçicidir. Kanama (ağızdan veya makattan kan gelmesi) gastroskopi sonrasında yine çok seyrek rastlanan bir durumdur. Genellikle polip denilen oluşumların çıkartmasından sonra meydana gelir. İşlem esnasında yemek borusundan veya mideden delinme olması çok nadir ancak en ciddi komplikasyondur.


Gastroskopi Hangi Durumlarda Tekrarlanmalıdır?

Gastroskopi işlemini bazı durumlarda tekrarlamak gerekebilir. İşlemin ne kadar sıklıkla yapılacağına hastalığın ilk tanısı konulduktan sonra veya histopatolojik inceleme sonuçlarına göre karar verilmelidir. Ancak aşağıdaki durumlarda gastroskopik işlemin tekrarı gerekebilir;

 • İlaçla tedavi edilen mide ve on iki parmak bağırsağı ülserinin kontrolünde
 • Mide poliplerinin takibinde
 • Ailede mide kanseri öyküsünün olması durumunda
 • Kanser gelişme riski olan atrofik gastritli, Barret özofaguslu hastalarda
 • Medikal tedaviye rağmen hasta yakınmalarının tekrarında
 • Opere edilen özofagus ve mide kanserlerinin takibinde

 

* Sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz

   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım