Obezite Hastalığı ve Tedavi Süreci

Obezite sadece estetik bir kusur değil metabolik bir hastalıktır. Obezite hastalığının oluşmasında birçok faktör etkilidir. Gelecekte genetik alandaki ilerlemeler ile daha kesin obezite nedenlerini tespit edebiliriz. Son zamanlarda bir kuşak zamanından daha az bir sürede obezite sıklığında gerçekleşen hızlı artış sadece genetik sebeplerin hastalıktan sorumlu tutulamayacağını göstermektedir. Muhtemel genetik ve çevresel faktörlerin kombinasyonunu içermektedir. 

Obezitenin derecesi ağılık ve boy arasında bağlantı kuran vücut kitle indeksi tarafından tanımlanır. Vücut ağırlığı (kg)/boy (m²)

                                                                                    VKI

  • Normal ağırlık                                           18-25

  • Pre obez                                                    25-30

  • Obez sınıf I                                                30-35

  • Obez sınıf II                                               35-40

  • Obez sınıf III                                              > 40

OBEZİTE HASTALIĞININ SIKLIĞI 

Şiddetli obezite tüm dünyada epidemik oranlara ulaşmakta ve dramatik bir şekilde artmaktadır. Son istatistiklere göre ABD’de yetişkinlerin %40’ı obezdir. ( Obez sınıf I veya daha fazla )

 

OBEZİTE HASTALIĞININ NEDENLERİ

Genetik ve çevresel faktörler obezitenin ortaya çıkmasında etkilidir. Normal ağırlıktaki bireylerin çocuklarının obez olma ihtimali %10 iken anne ve baba ikiside obez ise çocuklarının obez olma ihtimali %80-90 dır. Evlat edinmiş çocukların ağırlığı biyolojik ebeveynlerin ağırlığı ile orantılıdır. Bu istatistikler genetik faktörlerin daha çok etkili olduğunu göstermektedir. Ancak diyet ve kültürde önemli etmenlerdendir. Azalmış metabolik aktivite, artmış yüksek kalorili gıdalar.

OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU TIBBİ VE SOSYAL PROBLEMLER 

Şiddetli obezite birçok kronik hastalığa sebep olmaktadır. Ancak obezite ile mücadele  eden insanlar için hastalığın en zorlu tarafı sosyal damgalanmadır. Toplumun diğer kesimlerinin uyguladığı ayrımcılık ve önyargılardır. Halkın çoğu şiddetli obez insanları uyuşuk veya obur ve özdisiplinsiz olarak duygusal iyilik üzerinde büyük etkisi vardır. Bu sebeple depresyon gibi psikolojik sorunlar genel popülasyona oranla obez insanlarda çok daha fazla görülmektedir. 

Obezitenin neden olduğu tıbbi sorunların ve kronik hastalıklar ise çok sayıdadır. Bunlardan en çok bilinenler dejeneratif eklem hastalıkları, bel ağrısı, hipertansiyon, uyku apne sendromu, gastroözofageal reflü hastalığı, kolelitiazis, tip II diyabet hastalığı, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, astım, migren, baş ağrıları, varisler, deri abseleri, infertilite, adet düzensizlikleri, karın fıtıkları, rahim meme kolon kanserleridir. 

OBEZİTE HASTALIĞININ PROGNOSU

Obezitenin tahmini yaşam süresi ve genel sağlık üzerine derin bir etkisi vardır. Yapılan tahminlere göre obezite ortalama erkeklerde 12 yıl kadınlarda 9 yıl ömrün kısalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca azalmış yaşam kaliteside obezitenin sonucudur. Obezitenin tedavisi bireyin yaşam kalitesini artırdığı gibi yaşam süresinide önemli ölçüde uzatır.

İlgili Makaleler

Formu Doldurun Sizi Hemen Arayalım