Bel Fıtığı belirtileri, tanısı, tedavisi, ameliyatı, işlem süreci, tedavi fiyatları, operasyon öncesi ve sonrası ile iyileşme süreci konularında daha fazla bilgi için:

 

BEL FITIĞI VE TEDAVİSİNDE ALTIN YÖNTEM MİKROCERRAHİ

Bel fıtığı günümüzde sıkça rastlanılan sağlık problemlerinden birisidir. Bel, omurganın en fazla yük taşıyan bölgesi olduğundan; gündelik yaşamda ağır yük kaldırma, eğilme, dönme, uzun süre oturma, uzun süre aynı pozisyonda kalma ve benzeri hareketlerden dolayı bel bölgesi farkında olunmadan pek çok kez zorlanmaya maruz kalmaktadır.

Bel fıtığı riski altında olanlar; özellikle oturur pozisyonda çalışanlar, vücut geliştirme ve halter gibi yüksek riskli sporlarla uğraşanlar, zayıf bel ve karın kasları olanlar, aşırı kilolu olan kimseler, iş veya spor nedenli ağır kaldırma ve yanlış eğilme hareketlerini yapanlar, hamileliğin son aylarında olanlar, uzun süre araç kullanmak zorunda olan kimseler ile duruş bozukluğu olan kimselerdir.

Bel fıtığının birçok sebebi vardır.

Bel fıtığı; omur kemikleri arasında bulunan ve adeta bir amortisör gibi görev yapan disklerin yırtılması veya parçalanması sonucu ortaya çıkar. Omurlar arasındaki disk, özel bir bağ dokusundan oluşan ve yastık görevini gören bir yapıdır. Omurganın hareketliliğine, zorlamalara karşı dirençli olmasına, omurgaya uygulanan şok şeklindeki darbelerin emilmesine ve kuvvetin çevre dokulara dengeli bir şekilde dağıtılmasına hizmet etmektedir. Diskler; anulus fibrozus denen kısmen sert bir fibröz tabaka ve onun iç kısmında nükleus pulpozus olarak adlandırılan jöle kıvamında yumuşak bir bölümden oluşurken, omur kemiklerine bakan yüzlerdeyse son plak olarak adlandırılan kıkırdak yapılar bulunmaktadır. Diskin içerisindeki yumuşak kısmının sertleşerek veya yumuşak kıvam halinde, çevresindeki daha sert bölümü iterek veya yırtarak sınırlarının dışına çıkmasına “fıtıklaşma” denilmektedir. Bel fıtıkları bulging (şişme), protrüzyon (dışarı çıkma), ektrüzyon (parça kopması) ve sekestrasyon (ayrılıp sinir kanalının içine doğru yer değiştirme) şeklinde 4 evrede değerlendirilir. Bunlardan son ikisi ameliyat gerektirir.

Fıtıklaşan disk, taşma derecesine göre farklı boyutlarda omurga kanalı içine girmekte ve böylelikle kanal içindeki sinir kesesini ve ondan ayrılan sağlı-sollu sinirleri sıkışmaktadır. Sonuçta hastada; diskin bozulmasına bağlı bel ağrısı, hareket zorluğu, skolyoz denilen eğrilik gelişmekte, fıtığın sıkıştırması sonucu, sıkıştırılan sinire göre farklı şekillerde kendini gösteren bacaklarda ağrı, duyu kaybı, kuvvet kaybı, refleks kaybı gibi bulgularda oluşabilmektedir. Çok büyük fıtıklarda idrar, gaita kontrolsüzlüğü, cinsel fonksiyon kayıpları da ortaya çıkabilmektedir.

Bel sorunu ile gelen hastalar; öncelikle hikayeleri dinlenilerek hastalığın geçmişi ve özellikleri belirlenmekte, çok iyi muayene edilerek hastalığın oluşturduğu kayıplar var ise bunlar ortaya konmaktadır. Bel fıtığı tanısının konulmasında altın tetkik MRI’dır (emar diye bilinir). MRI fıtığı her boyutu ile göstermekte ve harika bir tıbbi tedavi veya ameliyat planı yapılmasını sağlamaktadır.

Yani; hastalığın hikayesi, yapılan muayene ve çekilen MRI ile bel fıtığı derecelendirilmektedir ve bel fıtığının tedavisinde bu derecelendirme kullanılmaktadır.

BEL FITIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİ AÇISINDAN DERECELENDİRİLMESİ

1) Sadece bel sorunları var ise (ilaç tedavisi)

2) Erken dönem geçmeyen bel ve bacak ağrıları var ise (istirahat ve ilaçla takip yapılır. Fizik-tedavi uygulanabilir.)

3) Tekrarlayan bulgu ve şikayetler var ve her tekrarlamada ilaç, istirahat, Fizik-tedavi ile rahatlıyor veya yaşamını sürdürebiliyor ise (Acil ameliyat gerekli değildir. Hasta ile birlikte karar verilir. Hasta yaşamını fıtığı ile birlikte sürdürebilir ama kesin çözüm isteniyorsa ameliyat gereklidir)

4) Şikayetler uzun süredir var olmasına karşılık; ilaç, istirahat ve Fizik-tedaviye  rağmen düzelmiyor ise (ameliyat önerilir)

5) Şikayetlere ek olarak yapılan muayeneler sonrası sinir kesesi ve sinir kökü baskısını düşündüren duyu kaybı, kuvvet kaybı, refleks kaybı gibi bulgular idrar, gaita kontrolsüzlüğü, cinsel fonksiyon kayıpları bulgular var ise (KESİNLİKLE AMELİYAT GEREKLİDİR)

6) Ağrıları aniden geçmiş ama kuvvetsizlik sürüyorsa, refleks kayıp ise, bacak incelmişse ki bu sinirin ağrıyı bile iletemeyecek kadar zarar gördüğünü düşündürür (ACİL AMELİYAT ŞARTTIR)

7) Ani gelişen idrar-dışkılama sorunları ve felç var (İLK 8 SAAT İÇİNDE AMELİYAT OLUNMALIDIR)

BEL FITIĞINDA TEDAVİ PRENSİPLERİ:

Fıtığın kesin tedavisi: çıkarılması ve yok edilmesidir. Diğer tüm yöntemler (ilaç, istirahat, korse, fizik-tedavi vs.) çevre dokulardaki değişiklikleri düzeltebilirler ama fıtıkta veya boyutunda hiçbir değişiklik yapamazlar. Ameliyat dışındaki bu yöntemler fıtığın zararsız olduğu durumlar için geçerlidir ve fıtığın zarar vermediğine karar verilmişse bu yöntemler kullanılarak cerrahiden uzak durulur. Ama fıtık zarar verici düzeye ulaşmış ise (sinirlere baskı yapıyorsa ve onları ezecek derecede sıkıştırıyorsa) bu yöntemlerin hiçbiri sorunları gideremez.

Fıtığın çıkarılması ve yok edilmesi ancak cerrahi işlem (AMELİYAT) ile mümkündür. Bunlar; 1) Açık cerrahi 2) Mikro cerrahi 3) Endoskopik cerrahidir.

Hangi cerrahi yöntem kullanılırsa kullanılsın amaç; sinirlere baskı yapan fıtığı ve içerdeki fıtıklaşmaya aday diğer parçaları da çıkarmaktır ve bunlar yapılırken normal yapılara zarar vermemektir. Açık  cerrahinin dezavantajı daha büyük bir yara oluşturulması, çıplak gözle çalışıldığı için görüşün yeterli olmaması, ameliyat sırasında bir şeylerin gözden kaçması ve normal dokulara zarar verilebilme riskidir.

Mikroskobun veya endoskobun amaç açısından bir farkı olmamasına karşın tartışılmaz üstünlükleri de buradadır. Özellikle Mikroskop ile neredeyse kılcal damar düzeyindeki çok küçük yapılar bile görülür hale gelmekte, çıplak gözle görülemeyen veya gözden kaçabilecek ve dokular arasına gizlenmiş fıtık parçaları kuşkuya yer bırakmaksızın sınırları ile ortaya konmakta, fıtıkla birlikte içerideki fıtıklaşmaya aday diğer parçalar da tamamen çıkarılabilmektedir.

 

 

 

* Sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz

   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım