Hasta Hakları


Anlayışlı ve Saygılı Bakım 
Kaliteli tedavi ve bakımın devamlılığını beklemek, 
Saygı ve özen gösterilerek tedavi edilmek,
Irk, din, inanç, kültürel değer, cinsiyet, yaş veya maddi durumun bakımınızı etkilememesi,
BakımınızIa ilgilenen bütün personelden hemşire ,teknisyen ve doktordan , kendilerini tanıştırma1arını, bakımınızdaki rollerini belirtmelerini, ve sizin için ne yapacaklarını açıklamalarını istemek haklarına sahipsiniz. 

Tedaviniz Hakkında Bilgi 
Sağlık ekibiniz önerilen tedaviyi size açıklayacak. Ekipten aşağıdakilerin açıklanmasını bekleyiniz. 
Hastalığınız veya durumunuz ve önerilen tedavi 
Önerilen tedaviden beklenen fayda ve risk
Önerilen tedavi dışındaki tedavi seçenekleri ve bu tedavilerin fayda ve riskleri 
Bakımınızdaki rolünüz 
Gereksinim duyacağınız bilgi ve yetenekler 
Durumunuzun nasıl gelişeceği ve 
İyileşirken nelerle karşılaşacağınız. 
Bakım ve tedavinizin beklenen ve beklenmeyen bütün sonuçları konusunda tamamen bilgilendirileceksiniz. 

Bakımınız Hakkındaki Kararlara Katılma 
Hastalığınızı, önerilen tedavinin fayda ve zararlarını ve var olan diğer tedavi seçeneklerini anlatmasını doktorunuzdan isteme
Teşhis işlemlerini veya tedaviyi reddetmek
Ağrınızın yeterli olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi istemek haklarına sahipsiniz. 
Tedavi edilmek isteyip istemediğinize, eğer istiyorsanız hangi tedavi yolunu istediğinize karar vermek sizin hakkınızdır. Tedavi olmayı reddederseniz, kararınızın tıbbi sonuçları hakkında size bilgi verilecektir.Reşit değilseniz, aileniz ve/veya vasiniz sizinle ilgili her türlü tedavi planlanması kararlarına katılacaktır.Bu kararlara katılamayacak durumdaysanız, ethica İncirli Hastanesi aynı hakları yasal olarak belirlemiş olduğunuz vekilinize tanıyacaktır. 

Etik Kararlar
Karar vermenizde yardımcı olmak üzere aşağıdakileri göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz:
Bakımınız hakkında karar verebilmek için gerekli bütün bilgilere sahip misiniz?
ethica İncirli Hastanesi hemşire ve doktorları sorunlarınızı tartışmak üzere size yardıma hazırdır. 

Gizlilik
Ethica İncirli Hastanesi personeli bütün hastaların bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Vaka tartışmaları, muayene sonuçları ve tedavilerin başkalarına açıklanması yasaktır ve gizlilikle yürütülür.

Ek olarak:
Gizlilik istediğiniz her an yatağınızın etrafındaki perdeyi veya odanızın kapısını kapatma
Ziyaretçi kabul etmediğinizi bildirme
Hastanede yatarken kimliğinizin gizli tutulmasını isteme
Başka bir hasta ve/veya ziyaretçi tarafından gereksiz olarak rahatsız edildiğinizde odanızın değiştirilmesini isteme (kaldığınız odayla ayni kalitede boş bir odanın bulunmasına bağımlı olarak, isteklerinizi yerine getirmek için elden gelen her şey yapılacaktır) hakkınız vardır.

Kayıtların Gizliliği
Tıbbi kayıtların ız gizlilik altında tutulur, ve bu bilgilerin ethica dışında, herhangi bir kişiye verilmesini onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Siz veya yasal vekiliniz tıbbi kayıtlarınızı elde edebilirsiniz. Ethica içinde yalnızca bakım ve tedavinizle ilgilenen görevliler kayıtlarınıza bakabilir.

Ağrının Yönetimi
Ağrının etkili olarak kontrolü, bakım ve tedavinizin önemli bir parçasıdır. ethica sağlık görevlileri sizinle birlikte çalışarak, ağrınızın tedavi edilmesi ve bu amacı yerine getirecek bir planın yaratılması için özenle çalışacaklardır.

İstek ve Gereksinimlere Uygun Yanıt
Anlayışlı ve saygılı bir bakım beklemeğe hakkınız vardır. ethica da mevcut olmayan bir hizmete gereksiniminiz olduğunda, gerekli olan bu hizmeti verecek sağlık merkezine transfer için yardım beklemek hakkına sahipsiniz. Ayni zamanda hastane hesabınızı incelemeğe ve hesabınızın size açıklanmasına da hakkınız vardır.

Şikayet ve Hoşnutsuzluklar
Ethica da gördüğünüz bakım ve hizmetlerin kalitesi hakkında şikayet etmeğe hakkınız vardır. Bir şikayetiniz varsa veya hasta olarak haklarınıza saygı duyulmadığını düşünüyorsanız sağlık görevlileri, hasta ilişkileri ve yönetim sorununuza derhal çare arayacaktır. Sonuç beklentinize uygun değilse, resmi bir şikayet formu doldurmağa hakkınız vardır. Şikayetçi olmanız hiçbir şekilde tedavinizi etkilemeyecektir.

Hastanemize Gelirken Neler Getirmelisiniz?

Hasta yatış sorumlusu tarafından karşılanacaksınız. Gelirken aşağıda belirtilenleri yanınızda getirmelisiniz:

T.C vatandaşlık numaranızın yazılı olduğu kimlik belgeniz.
Ödeme durumunuza göre sağlık sigorta kartınız, kurum sevk kağıdınız veya sağlık karneniz
Doktorunuz talep ettiyse tıbbi kayıtlarınız, röntgenleriniz veya daha önceki tetkik sonuçlarınız
Sizi rahat ettirecek özel eşyalarınız
Kullandığınız tüm tıbbi ve bitkisel ilaçların listesi

Hasta Sorumlulukları

Tıbbi Bilgileri Tam Olarak Sağlayın

Elinizden geldiğince en son sağlık durumunuz ve hastalığınızı,daha önceki hastalık ve hastaneye yatışlarınızı, kullandığınız ilaçları, sağlığınızIa ilgili diğer bilgileri içine alan tıbbi özgeçmişinizle ilgili tüm bilgileri sağlık görevlilerine bildirin.

 

Anlaşılır Açıklamalar İsteyin

Eğer teşhisiniz, tedaviniz veya bakımınızdaki kendi rolünüz hakkındaki açıklamalar yeterince anlaşılır değilse anlayıncaya kadar sorular sorun. 

 

Bilerek Karar Verin

Bakımınız hakkında verdiğiniz kararlardan sorumlu olduğunuz için, kararınızla ilgili gerekli olan bütün bilgileri önceden edinmenizi öneriyoruz.Bazı test, işlem veya ameliyatlar için onayınız yazılı olaraka istenebilir.İmzalamanız istenilen her belgeyi tamamen anlayabilmek için gerekli her soruyu sorun. 

 

Değişiklikleri Bildirin

Sağlığınızla ilgili her değişikliği doktorunuza bildirin. 

 

Maddi Yükümlülükleri Kabul Edin

Ödeme yükümlülüklerinizi mümkün olduğunca zamanında yerine getirin.Gerekli bilgiyi almaya özen gösterin.

 

Başkalarının Gizlilik Hakkına Saygı Gösterin

Gizlilik haklarına saygı göstererek, oda da yeterli sessizliği sağlayarak diğer hastalara karşı anlayışlı davranmak önemlidir.Telefon, televizyon, radyo sesleri diğer hastaların onaylayacığı düzeyde kullanılmalıdır. 

 

Hastane Kural ve Yasalarına Uyun

Sağlığa zararlı olan tütün ve ürünlerinin kullanımı kapalı alanlarda kesinlikle yasaklanmıştır. Hastanenin ziyaret kuralllarına ve saatlerine uygun davranılmalıdır. Bu şekilde hasta ve hastane güvenliğine destek olunacaktır.

Diğer hastaların ve hastane çalışanlarının de bazı hakları olduğu unutulmamalıdır. Ayaktan tedavi birimlerinin çoğunda acil durumlar dışında randevu ile hastaya bakılmaktadır.Olası randevu iptallerinin randevu birimine bildirilmesi kurum içi çalışmayı kolaylaştıracaktır.

Ziyaretçi ve Refakatçileriniz için Bilgiler

1- Hastanemizde ziyaret saatleri 10:00 – 21:30 saatleri arasındadır. 18:00' dan sonra yapılacak ziyaretlerde güvenlik sebebiyle ziyaretçilerin kimlikleri alınmaktadır. 

  • Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmemesi
  • 12 yaşından küçük çocukların kendi sağlıkları için hasta odasına alınmaması
  • Hasta odasına dışarıdan yemek alınmaması
  • Hasta odalarında canlı saksı çiçeği bulundurulmaması
  • Odalarda yangın tehlikesi açısından elektrikli su ısıtıcısı bulundurulmaması, önemle rica olunur.

2- Hastalarımızın sağlığını korumak için ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının hastanenin dışında, belirlenen alanlarda sigara içmeleri sağlanmıştır.

3- Tıbbi ekipman kullanılan alanlarda cep telefonları kullanılmamalıdır.

4- Doktorunuz tarafından sağlığınız için ziyaret ve refakatçi uygulaması yasaklanmışsa lütfen buna uymaya özen gösteriniz.

 

Kimlik Bilgileriniz

Hastanemize geldiğinizde sizi, hasta kabul danışmanımız karşılayacak ve tüm kimlik bilgileriniz ile randevunuzu kontrol edecektir. Kat hemşireniz, size adınızın yazdığı , uygun renkte bileklik verecektir. Lütfen bu bilekliği hastaneden taburcu olana kadar çıkartmayınız.

Sizinle ilgilenen tıbbi ve idari ekibi tanıyabilmeniz için tüm hastane çalışanlarımız, üzerilerinde isim, resim, bölüm ve görevi yazılı kimlik kartları taşıyacaklardır. Eğer üzerinde kimlik kartı olmayan bir kişi sizinle ilgileniyorsa , güvenliğiniz için lütfen kim olduğunu ve görevini sorunuz.

Odanızda enfeksiyon kontrolü ve güvenliğiniz açısından yiyecek bulundurmayınız.

 

Odanız

Hastanemizin tüm hasta odaları , konforunuz için  düzenlenmiş hijyenik şartlara sahiptir. Odanız kabulünüzden sonra kat sekreteri tarafından odanız ve odanızda bulunan eşyaların nasıl kullanılacağı gösterilecektir. Acil durumda hemşire il iletişiminizi sağlayabilmeniz için başucunuzda 'hemşire çağırma zili' bulunmaktadır. Yatağınız konforunuza göre ayarlanabilmektedir.

Hasta odalarında şifresini kat sekreterinden temin edebileceğiniz kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır. Odalarda klima sistemimiz mevcuttur. Klimanızın ayarı için lütfen kat sekreterinize haber veriniz. Odalarımızda enfeksiyon kontrolü ve güvenliğiniz açısından yiyecek bulundurmamaya özen gösteriyoruz. Buzdolabınızı içecekleriniz için kullanabilirsiniz.. 

 

Hemşirelik Bakımı

Hastanede kalındığı sürece hemşirelik departmanı tıbbi bakım verirken aynı zamanda hastaların kişisel gereksinimlerini de karşılamak için çalışmaktadırlar. Tıbbi tedavi ve bakım bir ekip tarafından verilmekle beraber hemşirelik bakımı bunların içinde büyük bir yer tutmaktadır. Hastanın gününün büyük bir kısmında hemşiresi yanında olur, hastanın gereksinimi olduğunda başucu ünitesinde olan çağrı butonu ile yardıma koşar gece ve gündüz. Her katta bir sorumlu hemşire gözetiminde bakım hizmetini modern hemşirelik standartlarında verme yükümlülüğündeki ekip hastanın hastanede kaldığı sürece olduğu kadar hastane sonrası nekahat dönemi denen dönemdeki bakımı da planlar ve gerekli hasta ve hasta yakını eğitimlerini verir.

 

Kişisel Eşyalar

  • Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.
  • Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.
  • Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün başhemşire veya sorumlu hemşiresine bilgi veriniz.

 

 

Yiyecek ve Beslenme Hizmetleri 

Hastanede ki ilk günden itibaren hastanın gereksinimleri doğrultusunca doktorunun karar verdiği bir beslenme rejimi, diyet ve beslenme uzmanı kontrolün de sağlanır. Bir gün sonranın hasta ve refakat yemeklerini seçebilecekleri menüler hasta odasına bırakılır, diyet ve beslenme uzmanının günlük olarak yaptığı vizitle de hastanın varsa soruları cevaplanır gerekli beslenme eğitimi sağlanır. Ayrıca dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine hastane hijyeni açısından sakıncalı olduğundan izin verilmemektedir. Hasta yemek servisi temizlik ve doktor vizit ve hemşire tedavi saatleriyle çatışmayacak şekilde yaklaşık olarak şu saatlerde servise edilir: 
*Kahvaltı 7:00 *Öğle yemeği:12:00 *Akşam yemeği:17:00

 

Sigara

Tütün ve tütün ürünlerinin pek çok sağlık sorununun temel nedenlerinden olduğu herkesçe bilinmektedir. Ethica İncirli Hastanesince tüm kapalı alanlarda Sigarasız Hastane Politikası uygulanmaktadır. Herkesin sağlıklı yaşamasını hedefleyerek, pasif içiciliği de engellemek için ,kapalı alanlarda kanunlarca da yasaklanmış bu alışkanlığı olanlara gene de ve ancak görevlilerimiz saptanmış açık alanları gösterebileceklerdir. Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak isteyenlere hekimlerimizden sigara bırakma yöntemleriyle ilgili konsültasyon talep edebilirler. 

 

Ethica Cafe  ve  Bekleme Alanları 

Giriş katında bulunan hafif yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ethica cafe beklenmesi gereken sürelerde kullanılabilinir. Ayrıca buradan hasta odalarına da servis yapılmaktadır.  608 iç hat numarasından istek de bulunulabilinir. 08:00- 22:00 Saatleri arasında yiyecek ve içecek servisi yapılmaktadır. 

 

Çiçek Yollama

Hasta katlarında hastane enfeksiyonu riski nedeniyle topraklı çicekler bulundurulmamakta ve katlara çıkarılmasına izin verilmemektedir. Bu tür çiçekler giriş bankosunda hastalar için çiçek kartı ile bilgilendirilerek saklanmakta uygun zamanda aldırılmaları sağlanmaktadır.

 

İlaçlar

Eğer hastaların daha önceden evde kullandıkları ilaçları varsa ilaç ismi, dozu ve zamanları içeren liste veya reçeteyi yanlarında bulundurmalarında yarar vardır. Böylece hastane de kalınan sürece bu ilaçların zamanında alınması, doktorların ilaç etkileşimi olup olmadığını kontrol etmeleri hasta güvenliği açısından da önemlidir. 

 

Hastanın Durumu Hakkında Bilgi İsteme

Telefonda veya gelerek hastanın yakını olduğu nu ifade eden kişilere hastanın hastalığı ile ilgili bilgi verilmemektedir. Ancak hastanın özel bilgisi ve izni dahilinde kendisinin seçeceği kişilere hastanın doktoru tarafından bu bilgiler verilebilir. Bu nedenle çalışanları da zor durumda bırakmadan, hasta mahremiyetine gösterilen özenden kaynaklanan bu duyarlılığa anlayışla yaklaşılmasını rica etmekteyiz. 

 

Telefon

Bütün hasta odalarında telefon vardır ve oda numarası iç hat numarası olarak kullanılmaktadır. Hastanızın dinlenmeye gereksinimi olduğundan 22: 00 den sonra olabildiğince telefonla aramamakta yarar vardır. Cep telefonlarının hastaların tedavisinde kullanılan medikal cihazlarla etkileşimi söz konusu olabileceğinden, hasta ve tedavi katlarında kullanılması sakıncalıdır.

 

Taburcu Bilgileriniz

Hastanemize gelen tüm hastalarımızdan , uygulanacak tedaviye göre , ücret yatış öncesinde alınır. Doktorunuzun daha hızlı iyileşebilmeniz için uyguladığı ek tedaviler veya ek tetkik istekleri; tarafınıza kat sekreteri tarafından bilgi verilerek ayrıca fatura edilir. Uzun süreli tedavilerde bu yüzden belirli aralıklarla tekrar ödeme alınması gerekebilir.

Doktorumuz , en geç, sabaha viziti sırasında size gün içerisinde taburcu olup olmayacağınızı söyleyecektir. Hastanemizde nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

Bağlı olduğunuz kurumdan onay alınacağı için sizi bir süre bekletebiliriz. Elimizde olmayan bu durum için şimdiden özür dileriz. Siz  veya yakınınızın taburcu olacağınız günün bir gün öncesinden, finansal işlemleri başlatması mümkün olursa , taburcu olma zamanınız kısalabilir. Bu nedenle eksik evrak bırakmayınız ve bu konuda gerekiyorsa doktorunuzu uyarınız.

Tam gün ücreti ödememek için lütfen odanızı saat 12: 30 ' dan önce boşaltınız. Taburcu işlemleri yaklaşık bir- iki saat içinde sonlandırılacaktır.

 

Ödeme ve Finansal Bilgilendirme

Ödeme seçenekleriyle ilgili yatışınız yapılırken gerekli bilgilendirme yapılsa da hastanede kalındığı süre içinde oluşabilecek bu tür sorular ile ilgili olarak bir fiyatlandırma bölümümüzden randevu  talep edilip sorulara yanıt istenebilir. Gelen görevliler varsa sorunların çözülmesinde de yardımcı olacaklardır.

 

İbadethane

Dini vecibelerinizi yerine getirmenizde yardımcı olmak amacı ile -2. Katta  ibadethanemiz hizmetinize sunulmuştur.

 

Şikayet  Ve Önerileriniz

Hastanemizin veya ekibimizden bir memnuniyetsizliğiniz, şikayetiniz yada öneriniz olduğunda dinlemeye ve düzeltmeye hazırız. İşleyişimizi gözden geçirmek adına bizimle ilgili görüş ve önerilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Şikayet ve önerilerinizi 607  numaralı telefondan ulaşacağınız Hasta Hakla Sorumlunuza bildirebilirsiniz.

 

 

 

Ziyaret Saatleri

Hastanemizde ziyaretçilerin kabulü gece 22:00'den sonra özel durum arz eder. Hasta odası aranarak izin için teyit alındıktan sonra refakatçı, hasta danışmanı eşliğinde hasta odasına çıkartılır. Hasta ve hastane güvenliği açısından gece gelen ziyaretçilerden kimlik talep edilir.

 

Yenidoğan ve Erişkin Yoğun Bakım Ziyaret kuralları :

Yoğun Bakım Ünitelerinde enfeksiyondan korunma önemli olduğundan ziyaretlere bazı özel kurallar koyulmuştur. Yeni doğan yoğun bakımda tedavi ve bakım gören bebeklerin sadece anne ve babaları günde 2 kez veya yenidoğan yoğun bakım uzmanının izin verdiği sıklıkta ziyaret için yoğun bakım ünitesi içine girebilirler. Erişkin yoğun bakım ziyaretleri birinci derecede akraba ziyaretlerine günde 2 kez izin verilir.

Erişkin yoğun bakım uzmanının hastanın durumunu göz önüne alarak bu ziyaretleri arttırıp azaltması mümkündür. Tüm tedavilerin aksamaması için ziyaret saatleri kısıtlanıp değiştirilebilinir. Bu konuda ünite hemşiresi veya doktoru ile görüşülüp uygun saat öğrenilebilinir. Ziyaret harici sabah ve akşam doktor vizitleri sonrası veya gerekli görülen acil bir durumda sizle iletişime geçilip bilgi verilecektir.


Online Randevu Alın   Online Randevu Alın

*Online randevu için formu doldurun, sizi arayalım